Over de Rekenhoek

Op deze site biedt Bureau Levend Leren leraren, die hun rekenwiskundeonderwijs optimaal, op maat en betekenisvol willen plannen, lesmaterialen aan.

Op maat

De Rekenhoek heeft per groep, klas, leeftijd projecten, lessenreeksen, losse lessen, oefeningen, ideeŽn. Handig voor het realiseren van reken- wiskunde-onderwijs op maat, dat aansluit bij de wensen en leer-
behoeften van leerlingen. De Rekenhoek heeft voor alle deelgebieden van rekenen en wiskunde voor primair onderwijs kant en klare materialen. Leraren en kinderen hoeven niet lang meer te zoeken naar andere materialen.

Goed geordend
De Rekenhoek heeft alle rekenactiviteiten in de hoek goed geordend voor de verschillende gebieden uit de wereldoriŽntatie. Handig als je rekenen, wiskunde en wereldoriŽntatie dichter bij elkaar wilt brengen.
In de Rekenhoek kan worden gezocht op trefwoorden, op leerlijn of op rekendomeinen.

Dat Telt
Voor gebruikers van Dat telt, het boek voor levend rekenen, zijn er per leerlijn activiteiten beschikbaar. Zie voor meer info over Dat telt, de download.   

Zoeken op rekendomeinen
Alle materialen in De Rekenhoek zijn geordend in een gangbare indeling in rekendomeinen. Het bovenste vak geeft de meeste resultaten. In de andere vakken kun je de zoekopdracht verfijnen.


Vragen of ideeŽn?
Heb je nog vragen of ideeŽn? Laat het ons weten via www.levendleren.nl 


  Levend Leren
De Rekenhoek is oorspronkelijk een initiatief van Netwerk Sovo, een samenwerkingsverband op het gebied van vernieuwend onderwijs. Bureau voor Levend Leren is eigenaar van de site en zorgt voor de inhoud. Heb je ideeŽn of aanvullingen neem dan contact met ons op.